two-star-hotel : Le Funambule

13/09/2008

Two Star Hotel(Be)-MJAM Festival

Two Star Hotel

Concert du MJAM Festival

 

tsh

 

tsh1

 

tsh2

 

tsh3

 

tsh4

 

tsh5

 

tsh6

 

tsh7

 

tsh8

 

tsh9

Evelette, septembre 2008

21/06/2008

Two star hotel (B)-Fiesta du rock

Two star hotel

ouvrait la Fiesta du rock

Myspace

 

tsh

 

tsh1

 

tsh2

 

tsh3

 

tsh4

Flemalle, 20 juin 2008