16/10/2008

Daisybox-Série3

.

 

daisy11

 

daisy12

 

daisy13

 

daisy14

 

daisy15

 

daisy16

 

daisy17

 

daisy18

 

daisy19

Huy, atelier rock, présentation album:Polyester, octobre 2008, Daisybox

 

| Tags : daisybox, polyester | |  Facebook |

15/10/2008

Daisybox et Hector Verboomen

daisy21

 

daisy22

 

daisy24

 

daisy25

 

daisy26

 

daisy27

 

daisy28

 

daisy29

 

daisy30

Daisybox et Hector Verboomen, Atelier Rock (Huy.) Octobre 2008

Daisybox-Concert de l'Atelier Rock

Daisybox

Concert de l'Atelier Rock (Huy.)

 

daisy1

 

daisy2

 

daisy3

 

daisy4

 

daisy6

 

daisy7

 

daisy8

 

daisy9

 

daisy10

Octobre 2008               -Série 1 de 3-

| Tags : atelier rock, daisybox | |  Facebook |